ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Կարևորելով զբոսաշրջության ոլորտի՝ պահանջարկին համապատասխանող բարձրակարգ մասնագետներով և կադրերով ապահովելու անհրաժեշտությունը, Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան ձեռնամուխ է եղել ոլորտի մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացին:

Դասընթացի նպատակն է՝

Շահառուների մոտ ձևավորել հյուրընկալության և սպասարկման ոլորտում համակարգային հմտություններ և գիտելիքներ:

Դասընթացավար՝

Ռոբերտ դե Գունսթ – Հոլանդական ավագ խորհրդատուների կազմակերպության փորձագետ /Robert de Gunst – PUM Expert/

Դասընթացի ծրագիր`

🔸️ Հյուրընկալության էությունը / Introduction to hospitality;
🔸️ Բիզնեսի տեսակները / Types of business;
🔸️ Ժամանակակից հյուրընկալի (մատուցողի) դերը / The role of the modern host;
🔸️ Հյուրընկալի առաջադրանքներն ու պարտականությունները / Tasks and responsibilities of the host/hostess;
🔸️ Հյուրընկալը, որպես կազմակերպության մաս / Host/hostess as part of the organisation;
🔸️ Հյուրընկալի մասնագիտական նկարագիրը / Professional profile of the host/hostess;
🔸️ Հյուրընկալի մասնագիտական հիգիենան / Professional hygiene of the host/hostess;
🔸️ Հաղորդակցում / Communication;
🔸️ Հյուրը՝ դիմավորումից մինչև հրաժեշտ /The guest from the arrival phase to the farewell.

 

Թեմաներ՝

1. Էթիկետ / Etiquette
Էթիկետի ծագումը և պատմությունը / The origin and history of Etiquette
🔸️ Միջազգային ընդունելություններ / Receiving foreign business relations
🔸️ Վարվեցողության կանոններ / Manners
🔸️ Հյուրընկալի առաջադրանքները / The tasks of a host/hostess
🔸️ Մենյուի իմացություն / Menu knowledge
🔸️ Հատուկ ճաշատեսակներ / Special Dishes
🔸️ Գինի – հիմունքներ / Wine – the basics.
2. Խոհանոց / Gastronomy:
🔸️ Ներածություն / Introduction
🔸️ Համեր / Taste;
🔸️ Ճաշացանկ և ապրանքագիտություն / Menu and product knowledge;
🔸️ Գինու և համեմունքների համադրություն / Wine and spice combination;
🔸️ Ապրանքների վաճառք / Selling your products;
🔸️ Հետադարձ կապ / After sales.
3. Նյութերի իմացություն / Knowledge of materials:
🔸️ Սպասքի պարագաներ / Cutlery;
🔸️ Ապակե սպասք / Glassware;
🔸️ Սփռոցներ / Linnen;
🔸️ Ռեստորանային կահույք / Restaurant furniture;
🔸️ Սարքավորումներ / Equipment;
🔸️ Գործիքներ / Machines;
4. Նախապատրաստական աշխատանք / Preparation Work:
🔸️ Բաղադրիչների պատրաստում՝ նախքան մատուցելը / Mis en place;
🔸️ Գրասենյակ / The office;
🔸️ Ստանդարտ բաղադրիչներ / Standard attributes;
🔸️ Մաքրող միջոցներ և նյութեր / Cleaning agents and materials;
5. Սննդի և խմիչքի մատուցում / Serving Food and Beverages:
🔸️ Մատուցման կանոնները / Rules of service;
🔸️ Մատուցման փուլերը / Phases of service;
🔸️ Խմիչքների մատուցում / Serving drinks;
🔸️ Գիտելիքներ գինիների և դրանց մատուցման մասին / Wine knowledge and service;
🔸️ Փոխադրման եղանակ / Method of transportation;
🔸️ Մատուցման եղանակներ / Service methods;
🔸️ Հաշիվներ և վճարում / Billing and payment;
🔸️ Մատուցման հմտություններ՝ նախաճաշից մինչև ընթրիք / Serving from breakfast to supper.
6. Անձնական և մասնագիտական հիգիենա / Personal and professional Hygiene:
🔸️ Համազգեստ / Uniform;
🔸️ Առողջություն / Health;
🔸️ Ինքնաներկայացման հմտություններ / Personal presentation;
🔸️ Անձնական պարագաներ / Personal equipment.
7. Հատուկ միջոցառումներ և բանկետներ / Special Events and Banqueting
🔸️ Կազմակերպում / Organisation;
🔸️ Նախապատրաստում / Preparation;
🔸️ Պլանավորում / Fact Sheets;
🔸️ Բանկետի պլանավորում / Banqueting sheets;
🔸️ Խորհրդակցություն – հրահանգավորում / F&B Meeting;
🔸️ Հաղորդակցում հյուրերի հետ / Communication with the guest;
🔸️ Բանկետային սպասարկման ձևերը / Types of banquet service;
🔸️ Անձնակազմի ձևավորում և կառավարում / Staffing;
🔸️ Սարքավորումներ / Equipment;
🔸️ Հետադարձ կապ / After sales.