Դասընթացներ

ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Դասընթացի նպատակն է՝
Շահառուների մոտ ձևավորել հյուրընկալության և սպասարկման ոլորտում համակարգային հմտություններ և գիտելիքներ:

read more
ՆԵՐԳՆԱ ԵՎ ԱՐՏԱԳՆԱ ՏՈՒՐՕՊԵՐԱՏՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Դասընթացի նպատակն է՝
Շահառուների մոտ ձևավորել ներգնա և արտագնա զբոսաշրջային օպերատորի գործունեության կազմակերպման և կառավարման համակարգային հմտություններ:

read more