Անդամակցություն

Ո՞վ կարող է անդամակցել

«Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիա» ՀԿ անդամ կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գրանցված և գրանցման վայրի օրենսդրությանը համապատասխան գործող

 • Զբոսաշրջային օպերատորներ
 • Զբոսաշրջային գործակալներ
 • Հյուրանոցային ծառայություն մատուցողներ
 • Հանրային սննդի ծառայություն մատուցողներ
 • Տրանսպորտային ծառայություն մատուցողներ
 • Բժշկական հաստատություններ
 • Ավտովարձույթի ծառայություն մատուցողներ
 • Միջոցառումների կազմակերպիչներ
 • Այլ զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցողներ
 • Հասարակական միավորումներ
 • Գիտական և կրթական հաստատություններ
 • Լրագրողներ
 • Լրատվամիջոցներ
 • Զբոսաշրջության մասնագետներ

Ի՞նչ է տալիս անդամակցությունը

 • Ընդհանուր շահերի ներկայացվածություն և պաշտպանություն
 • Քաղաքականության մշակմանը մասնակցություն և լոբբինգ
 • Համատեղ միջոցառումներ
 • Համագործակցություն և գործըկերներ
 • Միջազգային համագործակցություն
 • Հեղինակություն և վարկանիշ (այդ թվում նաև խորհրդանիշն օգտագործելու միջոցով)
 • Ծանոթություններ
 • Տեղեկատվություն
 • Խորհրդատվություն
 • Ֆեդերացիայի ծառայություններից արտոնյալ պայմաններով օգտվելու հնարավորություն
 • Մարդկային ռեսուրսների զարգացում